منوی سایت

آرشیو برچسب ها : ارزیابی زهکشی زخم

ارزیابی زهکشی زخم ارزیابی زخم مهارتی است که بخش مهمی از مراقبت زخم موفق است. اطلاعاتی که از ارزیابی زخم بدست می آید برای شناخت مرحله بهبودی که زخم در آن قرار دارد، روند پیشرفت بهبود زخم و موفقیت برنامه درمان در حال انجام استفاده می شوند. مستند سازی این اطلاعات بخش مهمی از مراقبت […]

09128394922