منوی سایت

آرشیو برچسب ها : ترمیم اسکار

حوادث، جراحات، جراحی، عفونت های پوستی، سوختگی یا زخم های پوستی ناشی از علل مختلف با اسکار بهبود می یابد. این بافت با نام اسکار همانطور که می تواند یک اسکار ساده باشد می تواند بر حرکت و عملکرد بیمار نیز تأثیر گذاشته و سبب انقباضات و سفتی شود. درجه این اسکار بسته به زخم، […]

برطرف کردن جای زخم در کلینیک زخم پلاس تمام آسیب ها و صدمات بدنی منجر به  ایجاد زخم می شود، برخی از آنها برجسته تر هستند. اگرچه پس از عمل، ممکن است بهبود زخم پیش بینی شود، اما ممکن است زخم های غیر طبیعی و نامطلوب در پوست و بافت های عمیق رخ دهد. زخم […]

09128394922