منوی سایت

آرشیو برچسب ها : خوب نشدن زخم

برای بهبود زخم، بدن به اکسیژن، مواد مغذی، انرژی و یک سیستم عروقی کاملاً کارا نیاز دارد که این منابع را به زخم آورده و مواد زائد را از زخم خارج می کند. بنابراین هر وضعیت پزشکی که این منابع را از زخم جدا کند، می تواند یک عامل موثر در درمان زخم در نظر […]

09128394922