منوی سایت

آرشیو برچسب ها : دبریدمان زخم بستر

انواع دبریدمان  دبریدمان زخم اغلب به دو دسته طبقه بندی می شود: انتخابی  غیر انتخابی نوع دیگر دسته بندی دبریدمان : با استفاده از ابزار یا بدون ابزار می باشد.     روش دبریدمان انتخابی فقط بافت نکروز را از بستر زخم برمی دارد و به بافت سالم آسیبی نمی زند دبریدمان انتخابی شامل: اتولایتیک، […]

دبریدمان زخم چیست بافت نکروزه و مرده به دو شکل وجود دارد:  اسکار: که یک بافت سخت و چرمی شکل است اسلاف: که به شکل زرد و نرم است اجزای بافت نکروزه شامل بافت بدون خون رسانی، اگزودای فیبرینی و باکتری می باشد. این مواد زمینه را برای رشد باکتری ها فراهم می کنند و […]

09128394922