منوی سایت

آرشیو برچسب ها : رفع و درمان اسکار

حوادث، جراحات، جراحی، عفونت های پوستی، سوختگی یا زخم های پوستی ناشی از علل مختلف با اسکار بهبود می یابد. این بافت با نام اسکار همانطور که می تواند یک اسکار ساده باشد می تواند بر حرکت و عملکرد بیمار نیز تأثیر گذاشته و سبب انقباضات و سفتی شود. درجه این اسکار بسته به زخم، […]

09128394922