منوی سایت

آرشیو برچسب ها : عوارض آمپوتاسیون

۷ میلیون بیمار دیابتی در ایران زندگی می کنند. یک پنجم از این بیماران زخم پا دارند. بنابراین، تقاضای رو به افزایش برای درمان زخم وجود دارد. در مدیریت دیابت مراقبت از پا هم از طرف بیمار و هم متخصص می تواند بیماری را آسان تر کند و از قطع عضو جلوگیری کند. دیابت نه […]

آمپوتاسیون یا قطع عضو یکی از عوارض جدی ناشی از دیابت است. مدیریت خوب دیابت و مراقبت منظم از پاها باعث جلوگیری از ایجاد زخم های شدید پا می شود که درمانشان بسیار مشکل است و ممکن است منجر به آمپوتاسیون شوند. عوارض دیابتی می تواند شامل آسیب عصبی و گردش خون ضعیف باشد. این […]

09128394922