منوی سایت

آرشیو برچسب ها : عکس پیوند پوست

آماده سازی زخم قبل از گرافت پوست ابتدا لازم است در رابطه با گرافت پوستی ( پیوند پوست ) توضیح مختصری دهیم: جراحی گرافت پوست چیست؟ گرافت پوستی ورقه های بسیار نازک پوست سالم است که از یک قسمت از بدن گرفته شده است و در بخش دیگری قرار می گیرد. گرافت های پوستی برای […]

پیوند پوست چیست پیوند، با هدف انتقال هر گونه بافت در بدن و تغذیه بافت بدون اتصال عروقی و عصبی، در نظر گرفته می شود. با ترمیم رگ ها در ناحیه ای از بدن که این قطعه بافت حمل می شود، امکان تغذیه وجود ندارد. این بافت ها به واسطه روشی به نام انتشار از […]

09128394922