منوی سایت

آرشیو برچسب ها : له شدگی انگشتان پا

آسیب‌های مربوط به له‌شدگی زمانی رخ می‌دهد که نیرو یا فشار به قسمتی از اندام‌های بدن وارد شود. این نوع آسیب اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که بخشی از بدن بین دو جسم سنگین فشرده شود.صدماتی که در اثر آسیب‌های له شدگی دست، پا و سایر اعضای بدن اتفاق می‌افتد شامل، خون ریزی، کبودی، سندرم کمپارتمان […]

09128394922