منوی سایت

آرشیو برچسب ها : پارگی عصب و درمان آن

ده ها هزار عصب در بدن ما وجود دارد. اعصاب نقش بسیار مهمی در بدن به عنوان یک سیستم سیم کشی دارند. وظیفه اصلی اعصاب انتقال پیام بین مغز و بقیه بدن است. در حالی که برخی از اعصاب مسئول انتقال پیام از مغز به ماهیچه ها برای حرکت بدن هستند، اعصاب دیگری نیز وجود […]

09128394922