منوی سایت

آرشیو برچسب ها : پیشگیری از زخم بستر در سالمندان

راه های کاهش ابتلا به زخم بستر برای افراد با مشکلات حرکتی میلیون ها نفر با ناتوانی هایی زندگی می کنند که آنها را مجبور ساخته تا به صندلی چرخدار و سایر دستگاه ها وابسته باشند. بعضی از این افراد مجبور به ادامه حیات روی تخت می باشند. عوارض جانبی متعددی برای این بی حرکتی […]

09128394922