منوی سایت

آرشیو برچسب ها : انواع پیوند پوست

پیوند پوست چیست پیوند، با هدف انتقال هر گونه بافت در بدن و تغذیه بافت بدون اتصال عروقی و عصبی، در نظر گرفته می شود. با ترمیم رگ ها در ناحیه ای از بدن که این قطعه بافت حمل می شود، امکان تغذیه وجود ندارد. این بافت ها به واسطه روشی به نام انتشار از […]

09128394922