منوی سایت

آرشیو برچسب ها : مرکز دبریدمان زخم در تهران

انواع دبریدمان  دبریدمان زخم اغلب به دو دسته طبقه بندی می شود: انتخابی  غیر انتخابی نوع دیگر دسته بندی دبریدمان : با استفاده از ابزار یا بدون ابزار می باشد.     روش دبریدمان انتخابی فقط بافت نکروز را از بستر زخم برمی دارد و به بافت سالم آسیبی نمی زند دبریدمان انتخابی شامل: اتولایتیک، […]

09128394922