منوی سایت

آرشیو برچسب ها : ژل دبریدمان

دبریدمان صوتی در درمان انواع زخم ها کاربرد دارد. این روش درمانی در ریشه کن کردن بیوفیلم ها ابزاری اساسی به شمار می رود. زخم های عفونی نیاز به توجه ویژه و درمان های مخصوص به خود دارد. در درمان این زخم ها موارد بسیاری باید مورد توجه قرار بگیرد؛ به عنوان مثال، عدم آسیب […]

09128394922