منوی سایت

آرشیو برچسب ها : پانسمان مرطوب

بهینه کردن محیط زخم مزمن زخم مزمن به هر نوع زخمی گفته می شود که طی ۹۰ روز نتوانسته بهبود یابد. شناسایی علت زخم مزمن مهم ترین عامل در روند بهبود است. فرایند بهبود زخم باید با هموستاز، التهاب، تکثیر و بازسازی و مشارکت های مختلف سلولی همراه باشد. داربست ماتریکس خارج سلولی چیزی است […]

09128394922